Sagofigurer

SAGOFIGURER

Har ni en egen favorit-sagofigur, går det att få stora karikatyr figurer uppställda som dekor, mellan 2.5m till 3.5 meter höga (figurer från den lokala traditionen Knutmasso).
Pris: utefter förfrågan.